Български Невроваскуларен симпозиум – болница Пирогов, София.
22 май 2013 г. Български Невроваскуларен симпозиум – болница Пирогов, София

Невроваскуларните заболявания остават една от най-предизвикателните области на съвременната медицина, с висока смъртност и заболеваемост и значим социален ефект.

Само преди няколко десетилетия оперативния микроскоп, специализирания микроинструментариум, клипсите на Яшъргил и трансцистерналните достъпи доведоха до революция в хирургичното лечение на мозъчно-съдовите болести.

Д-р Константинос Лагиос

Д-р Константинос Лагиос

Д-р Константинос Лагиос е инвазивен неврорадиолог. От 2006 е ръководител на Клиниката по Инвазивна Радиология и Инвазивна Неврорадиолгия към Гръцката Военно-Въздушна Болница (Hallenic Air Force Hospital ) ( H.AF.H.) в  Атина, Гърция. Той е добре известен със своя богат опит в ендоваскуларното лечение  на мозъчносъдовите заболявания.

Д-р Лагиос работи в тясна колаборация с Клиниката по неврохирургия на една от най натоварените болници и експертен център в Атина.

Д-р Лагиос провежда някои от най-трудните диагностични и терапевтични процедури, лекува предизвикателни случаи на мозъчни аневризми, артерио-венозни малформации и други невроваскуларни заболявания. Заедно с невролози, неврохирурзи и неврорентгенолози, той е възлов специалист от екипи на Института по невронауки. Годишното натоварване на неговата лаборатория е от около 130-150 терапевтични случая на невроваскуларни заболявания, 100-150 мозъчни ангиографии и 450-500 периферносъдови сучаи.Спонсори


Времето
Регистрация
УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"
Клиника по неврохирургия
бул. Тотлебен, №21
1606 София
Тел: 02 91 54 347

Copyright © www.bulneurovasc.org. All Rights Reserved.