Български Невроваскуларен симпозиум – болница Пирогов, София.
22 май 2013 г. Български Невроваскуларен симпозиум – болница Пирогов, София

Невроваскуларните заболявания остават една от най-предизвикателните области на съвременната медицина, с висока смъртност и заболеваемост и значим социален ефект.

Само преди няколко десетилетия оперативния микроскоп, специализирания микроинструментариум, клипсите на Яшъргил и трансцистерналните достъпи доведоха до революция в хирургичното лечение на мозъчно-съдовите болести.

Проф. Юха Хернесниеми

Проф. Юха Хернесниеми

Проф. Юха Хернесниеми

Д-р  Юха Хернесниеми заема поста професор и ръководител  на Катедрата  по Неврохирургия  към Университета на Хелзинки, Финландия. Понастоящем е един от най-реномираните съдови неврохирурзи в света. Завършва медицина в  Университета на Цюрих през 1973 година, а до 1979 година  и придобива специалност по неврохирургия и докторска степен към университета в Хелзинки. През следващите години проф. Хернесниеми работи в  неврохирургичните катедри към университетите в Хелзинки, Купио, Упсала и Маями. От 1997 година той е ръководител на Катедрата по неврохирургия към Университета в Хелзинки, а от 1998г. е професор по неврохирургия.

 

Личният опит на проф. Хернесниеми като неврохирург обхваща над 12000 случая , включително над 4000 мозъчни аневризми, над 500 артерио-венозни малформации и дурални артерио-венозни фистули, над 3000 интракраниални тумори, над 600 пациента с ЧМТ, над 800 операции на шийния отдел на гръбнака, над 300 в лумбалния, както и повече от двеста случая на спинални тумори.

Проф. Хернесниеми е от основателите на Световната Академия на Неврохирурзите, важен член на Европейската Асоциациа н Неврологичните Дружества (EANS), Скандинавското Неврохиругично Дружество, Финландското Неврохиругично Дружество, Финландското Неврологично Дружество, Немската Академия по Неврохирургия, Финландското Дружеството за Изследване на Мозъка.  

Проф. Хернесниеми е участвал като организатор и лектор на множество неврохирургични конференции, срещи и курсове, включително на учебните курсове за специализанти на Европейската асоциация по неврохирургия.  Автор е на повече от 200 научни статии, 110 обзора и монографии, фокусиращи се най-вече в областта на съдовата микроневрохирургията.Спонсори


Времето
Регистрация
УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"
Клиника по неврохирургия
бул. Тотлебен, №21
1606 София
Тел: 02 91 54 347

Copyright © www.bulneurovasc.org. All Rights Reserved.