Български Невроваскуларен симпозиум – болница Пирогов, София.
22 май 2013 г. Български Невроваскуларен симпозиум – болница Пирогов, София

Невроваскуларните заболявания остават една от най-предизвикателните области на съвременната медицина, с висока смъртност и заболеваемост и значим социален ефект.

Само преди няколко десетилетия оперативния микроскоп, специализирания микроинструментариум, клипсите на Яшъргил и трансцистерналните достъпи доведоха до революция в хирургичното лечение на мозъчно-съдовите болести.

доц. Николай Габровски

доц. Николай Габровски

Доц. Николай Габровски е началник на клиниката по неврохирургия на университетска болница Пирогов.

Завършва медицина в МА - гр. София през 1996г.

Започва работа в Клиниката по неврохирургия на болница "Пирогов" през 1997 година.

През 2005 година д-р Габровски защитава дисертация на тема "Значение на задна съединителна артерия за неврохирургичната практика".

От 2006 година е завеждащ на отделението по невроонкология. От 2008 е "Доцент" по неврохирургия.

През 2010 е избран за Заместник председател на Българско дружество по неврохирургия

През 2011 година е избран за Началник на Клиниката по неврохирургия на Университетска болница "Пирогов".

От началото на същата година е избран за Национален консултант по неврохирургия към Министерство на здравеопазването.

През януари 2012 доц. Габровски е избран за наблюдател в борда на European Brain Council (Европейски мозъчен съвет ) –  координираща неправителствена организация, посветена на борбата със заболяванията на нервната система. Европейският мозъчен съвет работи в тясно сътрудничество с комисиите на Европейския съюз, Европейския парламент, Световната здравна организация и други отговорни органи по проблемите на заболяванията на мозъка.

Доц. Габровски е специализирал многократно във Франция, Белгия, Германия върху теми като:

„Невроонкология и интраоперативен ЯМР”;

„Образно ръководена неврохирургия и неврохирургия с гама-нож” и

„Микроневрохирургия и невронавигация”.

За контакти и информация: 0889 433 123 в работни дни от 12.00 до 14.00ч.

 

 

 Спонсори


Времето
Регистрация
УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"
Клиника по неврохирургия
бул. Тотлебен, №21
1606 София
Тел: 02 91 54 347

Copyright © www.bulneurovasc.org. All Rights Reserved.