Български Невроваскуларен симпозиум – болница Пирогов, София.
22 май 2013 г. Български Невроваскуларен симпозиум – болница Пирогов, София

Невроваскуларните заболявания остават една от най-предизвикателните области на съвременната медицина, с висока смъртност и заболеваемост и значим социален ефект.

Само преди няколко десетилетия оперативния микроскоп, специализирания микроинструментариум, клипсите на Яшъргил и трансцистерналните достъпи доведоха до революция в хирургичното лечение на мозъчно-съдовите болести.

Лектори

Проф. Юха Хернесниеми

Проф. Юха Хернесниеми

Д-р Юха Хернесниеми заема поста професор и ръководител на Катедрата по Неврохирургия към Университета на Хелзинки, Финландия. Понастоящем е един от най-реномираните съдови неврохирурзи в света. Завършва медицина в Университета на Цюрих през 1973 година, а до 1979 година и придобива специалност по неврохирургия и докторска степен към университета в Хелзинки.   

Д-р Константинос Лагиос

Д-р Константинос Лагиос

Д-р Константинос Лагиос е инвазивен неврорадиолог. От 2006 е ръководител на Клиниката по Инвазивна Радиология и Инвазивна Неврорадиолгия към Гръцката Военно-Въздушна Болница (Hallenic Air Force Hospital ) ( H.AF.H.) в Атина, Гърция. Той е добре известен със своя богат опит в ендоваскуларното лечение на мозъчно-съдовите заболявания.   

доц. Николай Габровски

доц. Николай Габровски

Доц. Николай Габровски е началник на клиниката по неврохирургия на университетска болница Пирогов. Започва работа в Клиниката през 1997 година. През 2010 е избран за Заместник председател на Българско дружество по неврохирургия През 2011 година е избран за Началник на Клиниката по неврохирургия на Университетска болница "Пирогов". От началото на 2011 година е избран за Национален консултант по неврохирургия към Министерство на здравеопазването. През януари 2012 доц. Габровски е избран за наблюдател борда на European Brain Council (Европейски мозъчен съвет ).   Спонсори


Времето
Регистрация
УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"
Клиника по неврохирургия
бул. Тотлебен, №21
1606 София
Тел: 02 91 54 347

Copyright © www.bulneurovasc.org. All Rights Reserved.