Български Невроваскуларен симпозиум – болница Пирогов, София.
22 май 2013 г. Български Невроваскуларен симпозиум – болница Пирогов, София

Невроваскуларните заболявания остават една от най-предизвикателните области на съвременната медицина, с висока смъртност и заболеваемост и значим социален ефект.

Само преди няколко десетилетия оперативния микроскоп, специализирания микроинструментариум, клипсите на Яшъргил и трансцистерналните достъпи доведоха до революция в хирургичното лечение на мозъчно-съдовите болести.

Програма

22 май 2013

08:30-08:35

Откриване и приветствено слово на Доц. Н. Габровски

08:35-09:30

Хирургично лечение на мозъчни аневризми – I част

Prof. J. Hernesniemi

09:30-10:30

Хирургично лечение на мозъчни аневризми – II част

Prof. J. Hernesniemi

10:30-11:00

Кафе пауза

11:00-12:00

Развитие на ендоваскуларните техники – история, устройства, резултати.

Dr. K. Lagios

12:00-13:00

Обяд

13:00-14:00

Хирургично лечение на мозъчни артерио-венозни малформации.

Prof. J. Hernesniemi

14:00-15:00

Ендоваскуларно лечение на мозъчни аневризми – съвременни постижения, устройства, „flow diversion”, резултати, перспективи, интереси случаи.

Dr. K. Lagios

15:00-15:30

Кафе пауза

15:30-16:30

Ендоваскуларно лечение на мозъчни  артериовенозни малформации – съвременни постижения, устройства,  резултати, перспективи, интереси случаи.

Dr. K. Lagios

16:30-17:00

Неврохирургично лечение на мозъчносъдовите заболявания в България.

Доц. Н. Габровски

17:00-17:30

Дискусия и закриванеСпонсори


Времето
Регистрация
УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"
Клиника по неврохирургия
бул. Тотлебен, №21
1606 София
Тел: 02 91 54 347

Copyright © www.bulneurovasc.org. All Rights Reserved.