Български Невроваскуларен симпозиум – болница Пирогов, София.
22 май 2013 г. Български Невроваскуларен симпозиум – болница Пирогов, София

Невроваскуларните заболявания остават една от най-предизвикателните области на съвременната медицина, с висока смъртност и заболеваемост и значим социален ефект.

Само преди няколко десетилетия оперативния микроскоп, специализирания микроинструментариум, клипсите на Яшъргил и трансцистерналните достъпи доведоха до революция в хирургичното лечение на мозъчно-съдовите болести.

Обръщение на организаторите

Уважаеми колеги и приятели, 

Невроваскуларните заболявания остават една от най-предизвикателните области на съвременната медицина, с  висока заболеваемост, смъртност и значими социални последици.

Само преди няколко десетилетия операционният микроскоп, специализираният микроинструментариум, клипсите на Яшаргил и трансцистерналните достъпи доведоха до революция в хирургичното лечение на мозъчните аневризми и артерио-венозни малформации.

След дълга история и еволюция от балоните на Сербиненко до устройства за „flow-divert”, ендоваскуларната техника преодоля техническите затруднения и се превърна в нов стандарт за лечението на невроваскуларните заболявания.

Нашето желание е  да представим най-доброто от тези "два свята",  да дефинираме допирните им точки, начините, по които те се допълват, както и да обобщим най-новите постижения в областта.

За мен е голяма чест да обявя първия Български невроваскуларен симпозиум.

Благодаря на проф. Хернесниеми и на д-р Лагиос , че приеха да се присъединят към нас в тази инициатива и ще споделят своя богат опит и познания в лечението на невроваскуларните заболявания. 

Особено се радвам, че този симпозиум се провежда в контекста на решението на Европейската комисия да обяви месец май 2013 за "Европейски месец на мозъка". Цел на тази инициатива е да се насочи общественото внимание към проблемите на заболяванията свързани с мозъка, тяхното изучаване, диагностициране, превенция и лечение. Това решение на Европейската комисия е резултат от усилията на Европейския мозъчен съвет и неговите поддръжници.

Без съмнение, този симпозиум ще бъде от полза за широка аудитория от специалисти - невролози, неврохирурзи, неврорадиолози и ще допринесе за обогатяване на нашите познания и разбиране за невроваскуларните заболявания.

Надявам се, че ще съумеем да го превърнем в традиция.

Николай Габровски

доц. д-р Н. Габровски, дм - неврохирург 
Началник на Клиниката по неврохирургия на университетска болница Пирогов

доц. д-р Н. Габровски, дм - неврохирург
Началник на Клиниката по неврохирургия на университетска болница ПироговСпонсори


Времето
Регистрация
УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"
Клиника по неврохирургия
бул. Тотлебен, №21
1606 София
Тел: 02 91 54 347

Copyright © www.bulneurovasc.org. All Rights Reserved.